BÁO GIÁ SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT NỘI THẤT NĂM 2024

STT Nội dung công việc Đơn vị Đơn giá (Đồng) Ghi chú và kích thước tiêu chuẩn giường/tủ/bàn/khác
I Phòng khách
1 Tủ giầy, tủ rượu, tủ trang trí, giá sách (Đã bao gồm bản lề giảm chấn, ray cánh lùa, bánh xe cánh lùa, tay nắm). m2 – Kích thước tiêu chuẩn sâu ≤ 400, cao > 1000
1.1 Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 6mm 2.600.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
1.2 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 2.600.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
1.3 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm + Cánh gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 3.100.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
1.4 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer Óc chó, Lim, Teck dày 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 3.900.000 Bề mặt sơn lau, tuổi thọ sản phẩm cao
1.5 Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng) cái 350.000
2 Kệ tivi md – Kích thước tiêu chuẩn dài > 1400, sâu ≤ 400, cao ≤ 500
2.1 Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 6mm 2.600.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
2.2 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 2.600.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
2.3 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm + Cánh gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 3.100.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
2.4 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer Óc chó, Lim, Teck dày 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 3.800.000 Bề mặt sơn lau, tuổi thọ sản phẩm cao
3 Sofa gỗ bao gồm sofa văng/góc L, ghế đơn (đã bao gồm mút K43M dày 180mm bọc giả da của Ý cho sofa văng/góc L, ghế đơn; đã bao gồm 02-03 gối tựa bông cao ≤ 500, dài ≤ 1000 bọc giả da Ý cho sofa văng) md – Kích thước tiêu chuẩn sofa văng/góc L sâu ≤ 800, cao ≤ 900 (bao gồm gối)
– Kích thước tiêu chuẩn ghế đơn sâu ≤ 800, cao ≤ 310
3.1 Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm 5.400.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
3.2 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm 5.500.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
3.3 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer Óc chó, Lim, Teck dày 17mm 5.800.000 Bề mặt sơn lau, tuổi thọ sản phẩm cao
3.4 Ngăn kéo cùng chất liệu gỗ với sofa (Đã bao gồm ray 3 tầng) cái 350.000
4 Bàn sofa (chưa gồm mặt kính/đá marble cho bàn sofa) m2 – Kích thước tiếu chuẩn của bàn rộng ≤ 1200, cao ≤ 400
4.1 Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm 3.700.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
4.2 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm 3.700.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
4.3 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer Óc chó, Lim, Teck dày 17mm 4.400.000 Bề mặt sơn lau, tuổi thọ sản phẩm cao
4.4 Ngăn kéo cùng chất liệu gỗ với bàn (Đã bao gồm ray 3 tầng) cái 350.000
5 Vách trang trí m2 – Kích thước tiêu chuẩn rộng > 1200, cao > 1200 (pano kích thước 400×400/500×500/khác)/(nẹp song song bản rộng >50)/khác
– Trường hợp phải làm pano thì đơn giá tủ cộng thêm 0,2 đơn giá trên, nẹp song song cộng thêm 0,35 đơn giá trên
5.1 Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm 1.200.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
5.2 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm 1.200.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
5.3 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu sơn 1 mặt bệt 17mm 1.300.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
5.4 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer Óc chó, Lim, Teck dày 17mm 1.300.000 Bề mặt sơn lau, tuổi thọ sản phẩm cao
II Phòng ngủ
1 Tủ quần áo (Đã bao gồm bản lề giảm chấn, ray cánh lùa, bánh xe cánh lùa, tay nắm). m2 – Kích thước tiêu chuẩn sâu ≤ 600
1.1 Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 6mm 2.800.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
1.2 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 2.800.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
1.3 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm + Cánh gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 3.200.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
1.4 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer Óc chó, Lim, Teck dày 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 3.900.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
1.5 Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng) cái 350.000
2 Giường (Không bao gồm ga, gối, đệm) m2 – Kích thước cao đầu giường ≤ 1000 lọt đệm 1600x2000x350 hoặc 1800x2000x350 hoặc 2200x2000x350 hoặc kiểu giường sàn tùy chỉnh theo thực tế
– Trường hợp giường sàn thì phản cùng chất liệu màu sắc với gỗ làm giường và đơn giá giường cộng thêm 0,1 đơn giá giường trên, đã bao gồm bản lề giảm chấn, piston nâng thủy lực 120N, tay nắm âm (không sản xuất trong trường hợp sơn Bệt)
2.1 Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm 2.300.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
2.2 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm 2.300.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
2.3 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu sơn 2 mặt bệt 17mm (riêng phản dùng gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản màu trắng dày 17mm) 3.400.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
2.4 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer Óc chó, Lim, Teck dày 18mm (riêng phản dùng gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản màu trắng dày 17mm) 2.900.000 Bề mặt sơn lau, tuổi thọ sản phẩm cao
2.5 Ngăn kéo cho giường cùng chất liệu gỗ với giường (Đã bao gồm ray 3 tầng) cái 350.000
3 Bàn làm việc, bàn học, bàn trang điểm (đã bao gồm ngăn kéo cùng chất liệu gỗ với bàn và ray trượt 3 tầng) md Kích thước tiêu chuẩn dài ≥ 1200, rộng ≤ 600, cao ≤ 750
3.1 Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản đồng màu dày 6mm 2.500.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
3.2 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu dày 5mm 2.500.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
3.3 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu dày 5mm 2.800.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
3.4 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer Óc chó, Lim, Teck dày 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer đồng màu dày 5mm 3.400.000 Bề mặt sơn lau, tuổi thọ sản phẩm cao
III Phòng bếp
1 Tủ bếp (Chưa bao gồm mặt đá, thiết bị bếp, phụ kiện bếp. Đã bao gồm bản lề giảm chấn, tay nắm). md – Tủ bếp trên: sâu ≤ 350; cao ≤ 800
– Tủ bếp dưới sâu ≤ 600; cao ≤ 850
– Trường hợp chiều cao tủ bếp trên cao >800 thì đơn giá tủ cộng thêm 0,00125x(h-800) x đơn giá tủ trên
1.1 Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm cho tủ bếp dưới/MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 6mm cho tủ bếp trên 5.600.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên 2.700.000
Tủ bếp dưới 2.900.000
1.2 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 6mm 5.600.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên 2.700.000
Tủ bếp dưới 2.900.000
1.3 Thùng gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic ALD dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm cho tủ bếp dưới/MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 6mm cho tủ bếp trên 7.400.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên 3.600.000
Tủ bếp dưới 3.800.000
1.4 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm + Cánh gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 6.800.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên 3.300.000
Tủ bếp dưới 3.500.000
1.5 Thùng gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic ALD dày 19mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm 9.500.000 Bề mặt sơn lau, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên 4.600.000
Tủ bếp dưới 4.900.000
1.6 – Tủ dưới thùng gỗ nhựa HardyWood phủ melamin màu cơ bản dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu MDF chống ẩm An Cường phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 6mm cho tủ bếp trên
6.200.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên 2.900.000
Tủ bếp dưới 3.300.000
1.7 – Tủ dưới thùng gỗ nhựa HardyWood phủ melamin màu cơ bản dày 17mm + PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm
– Tủ trên gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản dày 17mm, hậu PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ melamin màu cơ bản đồng màu thùng tủ dày 5mm
6.300.000 Màu sắc phong phú, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên 2.900.000
Tủ bếp dưới 3.400.000
1.8 Gỗ PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer Óc chó, Lim, Teck dày 18mm, PLYWOOD E0 chống ẩm nhập khẩu phủ veneer đồng màu thùng tủ dày 5mm cho tủ bếp trên 8.300.000 Bề mặt sơn lau, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên 4.000.000
Tủ bếp dưới 4.300.000
1.9 Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng) cái 350.000

 

Ghí chú

Xu Chin sử dụng công nghệ nesting trong sản xuất nội thất (đồng bộ từ khâu thiết kế, sản xuất và lắp đặt; dùng máy tính để điều khiển máy cnc nesting, máy dán cạnh tự động và máy khoan laser) cho ra sản phẩm nhanh, nét và chính xác cao.
Xu Chin sử dụng liên kết chốt âm lò xo là liên kết ẩn và mới xuất hiện trên thị trường hiện nay; Xu Chin sử dụng phụ kiện cơ bản hoàn toàn miễn phí của thương hiệu Grob bao gồm bản lề giảm chấn bằng inox sus304 với cánh tủ bếp dưới và cánh tủ lavabo; inox201 với các cánh tủ còn lại, ray trượt cửa lùa, bánh xe cánh lùa, suốt quần áo, ray bi 3 tầng giảm chấn thép mạ, tay nắm thường, piston mở lên/xuống, tay nâng compa, chân đế tủ bếp. Nếu Quý khách yêu cầu ngoài các phụ kiện cơ bản trên (phụ kiện cao cấp hơn: Bánh xe cửa gập, bánh xe của lùa giảm chấn, ray âm giảm chấn, tay nắm cao cấp, hệ thống thủy lực tay nâng cánh tủ, bản lề âm,…) hoặc thương hiệu khác sẽ thanh toán riêng.

– Chính sách bảo hành: Tất cả các sản phẩm của Xu Chin cung cấp, đều được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao sản phẩm cho các trường hợp có lỗi về kỹ thuật trong quá trình sản xuất/lắp đặt. Tuy nhiên, Xu Chin không bảo hành cho các trường hợp sau:
• Quý khách tự ý sửa chữa khi sản phẩm bị trục trặc mà không báo cho Xu Chin;
• Sản phẩm được sử dụng không đúng gây nên trầy xước, móp, dơ bẩn hay mất màu;
• Sản phẩm bị biến dạng do môi trường bên ngoài bất bình thường (quá ẩm, khô hay do tác động từ các thiết bị điện nước, các hóa chất hay dung môi Quý khách sử dụng không phù hợp);
• Sản phẩm hết hạn bảo hành.

– Chính sách bảo trì: Sau thời gian hết hạn bảo hành, nếu Quý khách có bất kỳ yêu cầu hay thắc mắc thì vui lòng liên hệ với Xu Chin để được hướng dẫn và giải quyết các vấn đề gặp phải. Xu Chin cung cấp dịch vụ bảo trì trọn đời các sản phẩm do Xu Chin cung cấp khi có yêu cầu từ Quý khách với chi phí hợp lý nhất.

– Dịch vụ bàn giao nhận sản phẩm:
Xu Chin thực hiện dịch vụ bàn giao nhận sản phẩm miễn phí tận nhà cho Quý khách ở khu vực quận nội thành Hà Nội cho đơn hàng từ 20 triệu đồng trở lên. Các quận nội thành Hà Nội với sản phẩm dưới 20 triệu đồng, các quận ngoại thành Hà Nội và tỉnh lân cận Xu Chin tính phí hợp lý dựa trên quãng đường vận chuyển;
Xu Chin sẽ bàn giao sản phẩm trong vòng 5 – 15 ngày kể từ khi Quý khách đặt mua/ký hợp đồng và đặt cọc (thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào điều khoản cụ thể do hai bên thỏa thuận);
• Đối với các đơn hàng ở ngoại thành Hà Nội và tỉnh lân cận, nhân viên chăm sóc khách hàng của Xu Chin sẽ trực tiếp thỏa thuận thời gian bàn giao sản phẩm với Quý khách;
• Trước khi vận chuyển, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với Quý khách để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để bàn giao sản phẩm;
• Thời gian bàn giao và lắp đặt sản phẩm: từ 8h30 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần.

– Dịch vụ lắp đặt sản phẩm: Xu Chin cung cấp Dịch vụ lắp đặt và sắp xếp vị trí sản phẩm hoàn toàn miễn phí theo đúng ý muốn của Quý khách.

– Quý khách đồng ý đặt hàng của Xu Chin cung cấp thì có thể lựa chọn thanh toán theo các phương thức sau:
• Thanh toán bằng tiền mặt: Quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại Xưởng Thiết kế Nội thất địa chỉ ở trên.
• Thanh toán bằng chuyển khoản: Quý khách có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho Xu Chin theo thông tin dưới đây: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VIETCOMBANK – Chi nhánh Thành Công Hà Nội; Số tài khoản 0451001552436; Chủ Tài khoản Bùi Xuân Tùng.

– Quý khách tạm ứng 70% bảng giá ngay sau khi đồng ý đặt mua/ký hợp đồng, thanh toán tiếp 20% sau khi chuyển hàng đến công trình, thanh toán 10% còn lại sau khi lắp đặt xong được Quý khách nghiệm thu.

 

Tin Nội Thất XuChin

Sản phẩm ưu đãi
0983148286
Liên hệ