BÁO GIÁ SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT NỘI THẤT NĂM 2021

STTNội dung công việcĐơn vịĐơn giá (Đồng)Ghi chú và kích thước tiêu chuẩn giường/tủ/bàn/khác
IPhòng khách
1Tủ giầy, tủ rượu, tủ trang trí (Đã bao gồm bản lề giảm chấn, ray cánh lùa, bánh xe cánh lùa, tay nắm).m2– Kích thước tiêu chuẩn sâu ≤ 400, cao > 1000
1.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.4Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm4.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.5Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.6Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.7Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.800.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.8Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm5.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.9Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm4.000.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.10Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
2Kệ tivimd– Kích thước tiêu chuẩn dài > 1400, sâu ≤ 400, cao ≤ 500
2.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.4Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.5Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.6Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.7Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.8Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm4.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.9Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.900.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3Sofa gỗ bao gồm sofa văng/góc L, ghế đơn (đã bao gồm mút K40 dày 90mm bọc vải nỉ/giả da Hàn Quốc cho sofa văng/góc L, ghế đơn; đã bao gồm 02-03 gối tựa bông cao ≤ 500, dài ≤ 1000 bọc vải nỉ/giả da Hàn Quốc cho sofa văng/góc L)md– Kích thước tiêu chuẩn sofa văng/góc L sâu ≤ 800, cao ≤ 900 (bao gồm gối)
– Kích thước tiêu chuẩn ghế đơn sâu ≤ 800, cao ≤ 310
3.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm3.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm3.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm3.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm5.200.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.5Ngăn kéo cùng chất liệu gỗ với sofa (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái500.000
4Bàn sofa (chưa gồm mặt kính/đá marble cho bàn sofa)m2– Kích thước tiếu chuẩn của bàn rộng ≤ 1200, cao ≤ 400
4.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 34mm4.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
4.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 36mm4.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
4.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 34mm3.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
4.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 36mm6.400.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
4.5Ngăn kéo cùng chất liệu gỗ với bàn (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
5Giá sáchm2– Kích thước tiêu chuẩn sâu ≤ 250, cao > 1000
5.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm1.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
5.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm1.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
5.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm1.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
5.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
5.5Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm2.700.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6Vách trang trím2– Kích thước tiêu chuẩn rộng > 1200, cao > 1200 (pano kích thước 400×400/500×500/khác)/(nẹp song song bản rộng >50)/khác
– Trường hợp phải làm pano thì đơn giá tủ cộng thêm 0,2 đơn giá trên, nẹp song song cộng thêm 0,35 đơn giá trên
6.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm1.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6.2Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 18mm1.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6.3Gỗ chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm2.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 1 mặt bệt 17mm1.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6.5Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm1.600.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
IIPhòng ngủ
1Tủ quần áo (Đã bao gồm bản lề giảm chấn, ray cánh lùa, bánh xe cánh lùa, tay nắm).m2– Kích thước tiêu chuẩn sâu ≤ 600
1.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.4Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.900.000Bề mặt bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.5Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm2.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.6Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.7Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.800.000Bề mặt bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.8Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm4.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.9Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh khung hợp kim nhôm cabon dày 2mm, kính cường lực dày 5mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm6.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.10Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm4.000.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.11Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
2Giường (Không bao gồm ga, gối, đệm)m2– Kích thước cao đầu giường ≤ 1000 lọt đệm 1600x2000x350 hoặc 1800x2000x350 hoặc 2200x2000x350 hoặc kiểu giường sàn tùy chỉnh theo thực tế
– Trường hợp giường sàn thì phản cùng chất liệu màu sắc với gỗ làm giường và đơn giá giường cộng thêm 0,1 đơn giá giường trên, đã bao gồm bản lề giảm chấn, piston nâng thủy lực 120N, tay nắm âm (không sản xuất trong trường hợp sơn Bệt)
2.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm (riêng phản và hệ khung dùng gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 17mm)2.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm (riêng phản và hệ khung dùng gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 17mm)2.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm (riêng phản và hệ khung dùng gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 17mm)1.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm (riêng phản và hệ khung dùng gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 17mm)2.800.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.5Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm (riêng phản và hệ khung dùng gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 17mm)3.100.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.6Ngăn kéo cho giường cùng chất liệu gỗ với giường (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
3Bàn làm việc, bàn học, bàn trang điểm (đã bao gồm ngăn kéo cùng chất liệu gỗ với bàn và ray trượt 3 tầng)mdKích thước tiêu chuẩn dài ≥ 1200, rộng ≤ 600, cao ≤ 750
3.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm2.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm2.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm2.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm3.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.5Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm3.900.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
IIIPhòng bếp
1Tủ bếp (Chưa bao gồm mặt đá, thiết bị bếp, phụ kiện bếp. Đã bao gồm bản lề giảm chấn, tay nắm).md– Tủ bếp trên: sâu ≤ 350; cao ≤ 800
– Tủ bếp dưới sâu ≤ 600; cao ≤ 850
– Trường hợp chiều cao tủ bếp trên cao >800 thì đơn giá tủ cộng thêm 0,00125x(h-800) x đơn giá tủ trên
1.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm4.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.500.000
Tủ bếp dưới2.400.000
1.2Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm4.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.100.000
Tủ bếp dưới2.100.000
1.3Thùng gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm7.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.500.000
Tủ bếp dưới3.800.000
1.4Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm5.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.700.000
Tủ bếp dưới2.600.000
1.5Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm6.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.300.000
Tủ bếp dưới3.200.000
1.6Thùng gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm8.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên4.300.000
Tủ bếp dưới4.600.000
1.7– Tủ dưới thùng gỗ nhựa HardyWood phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm
5.600.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.500.000
Tủ bếp dưới3.100.000
1.8– Tủ dưới thùng gỗ nhựa HardyWood phủ melamin dày 17mm + MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm
4.800.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.100.000
Tủ bếp dưới2.900.000
1.9– Tủ dưới thùng gỗ nhựa HardyWood phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm
7.700.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.500.000
Tủ bếp dưới4.200.000
1.10– Tủ dưới thùng gỗ nhựa HardyWood phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm
7.400.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.200.000
Tủ bếp dưới4.200.000
1.11– Tủ dưới thùng gỗ nhựa HardyWood phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm
7.400.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.200.000
Tủ bếp dưới4.200.000
1.12Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin màu trắng dày 6mm8.200.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên4.200.000
Tủ bếp dưới4.000.000
1.13Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
2Bàn đảo bếp (Chưa bao gồm mặt đá, thiết bị bếp, phụ kiện bếp. Đã bao gồm bản lề giảm chấn, tay nắm).md sâu ≤800; cao ≤ 850
2.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm3.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.2Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 17mm2.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm8.100.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.4Thùng gỗ nhựa HardyWood phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm7.400.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.5Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm4.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.6Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 17mm5.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.7Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm6.600.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.8Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
3Bàn ănmdKích thước tiêu chuẩn dài ≥ 1200, rộng ≤ 800, cao ≤ 750
3.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 34mm3.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.2Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin dày 34mm3.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn 2 mặt bệt 34mm4.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 36mm6.100.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao

 

Ghi chú:

– Xu Chin sử dụng công nghệ nesting trong sản xuất nội thất (đồng bộ từ khâu thiết kế, sản xuất và lắp đặt; dùng máy tính để điều khiển máy cnc nesting, máy dán cạnh tự động và máy khoan laser) cho ra sản phẩm nhanh, nét và chính xác cao.

– Xu Chin sử dụng liên kết cam của thương hiệu hafele là liên kết tốt trên thị trường hiện nay; Xu Chin sử dụng phụ kiện cơ bản hoàn toàn miễn phí của thương hiệu grob bao gồm bản lề giảm chấn bằng thép mạ nikel, ray trượt cửa lùa, bánh xe cánh lùa, suốt quần áo, ray bi 3 tầng không giảm chấn thép sơn tĩnh điện, tay nắm thường, piston mở lên/xuống, tay nâng compa, chân đế tủ bếp. Nếu Quý khách yêu cầu ngoài các phụ kiện cơ bản trên (phụ kiện cao cấp hơn: Bánh xe cửa gập, bánh xe của lùa giảm chấn, ray âm giảm chấn, tay nắm cao cấp, hệ thống thủy lực tay nâng cánh tủ, bản lề âm,…) hoặc thương hiệu khác thì sẽ thanh toán riêng.

 

– Chính sách bảo hành: Tất cả các sản phẩm của Xu Chin cung cấp, đều được bảo hành 24 tháng kể từ ngày bàn giao sản phẩm cho các trường hợp có lỗi về kỹ thuật trong quá trình sản xuất/lắp đặt. Tuy nhiên, Xu Chin không bảo hành cho các trường hợp sau:

• Quý khách tự ý sửa chữa khi sản phẩm bị trục trặc mà không báo cho Xu Chin;
• Sản phẩm được sử dụng không đúng gây nên trầy xước, móp, dơ bẩn hay mất màu;
• Sản phẩm bị biến dạng do môi trường bên ngoài bất bình thường (quá ẩm, khô hay do tác động từ các thiết bị điện nước, các hóa chất hay dung môi Quý khách sử dụng không phù hợp);
• Sản phẩm hết hạn bảo hành.

– Chính sách bảo trì: Sau thời gian hết hạn bảo hành, nếu Quý khách có bất kỳ yêu cầu hay thắc mắc thì vui lòng liên hệ với Xu Chin để được hướng dẫn và giải quyết các vấn đề gặp phải. Xu Chin cung cấp dịch vụ bảo trì trọn đời các sản phẩm do Xu Chin cung cấp khi có yêu cầu từ Quý khách với chi phí hợp lý nhất.

 

– Dịch vụ bàn giao nhận sản phẩm:

• Xu Chin thực hiện dịch vụ bàn giao nhận sản phẩm miễn phí tận nhà cho Quý khách ở khu vực quận nội thành Hà Nội cho đơn hàng từ 20 triệu đồng trở lên. Các quận nội thành Hà Nội với sản phẩm dưới 20 triệu đồng, các quận ngoại thành Hà Nội và tỉnh lân cận Xu Chin tính phí hợp lý dựa trên quãng đường vận chuyển;
• Xu Chin sẽ bàn giao sản phẩm trong vòng 5 – 15 ngày kể từ khi Quý khách đặt mua/ký hợp đồng và đặt cọc (thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào điều khoản cụ thể do hai bên thỏa thuận);
• Đối với các đơn hàng ở ngoại thành Hà Nội và tỉnh lân cận, nhân viên chăm sóc khách hàng của Xu Chin sẽ trực tiếp thỏa thuận thời gian bàn giao sản phẩm với Quý khách;
• Trước khi vận chuyển, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với Quý khách để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để bàn giao sản phẩm;
• Thời gian bàn giao và lắp đặt sản phẩm: từ 8h30 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần.

 

– Dịch vụ lắp đặt sản phẩm: Xu Chin cung cấp dịch vụ lắp đặt và sắp xếp vị trí sản phẩm hoàn toàn miễn phí theo đúng ý muốn của Quý khách.

 

– Quý khách đồng ý đặt hàng của Xu Chin cung cấp thì có thể lựa chọn thanh toán theo các phương thức sau:

• Thanh toán bằng tiền mặt: Quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại Xưởng Sản xuất Nội thất Trọn bộ Xu Chin địa chỉ ở trên;
• Thanh toán bằng chuyển khoản: Quý khách có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho Xu Chin theo thông tin dưới đây: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VIETCOMBANK – Chi nhánh Thành Công Hà Nội; Số tài khoản 0451001552436; Chủ Tài khoản Bùi Xuân Tùng.

 

– Quý khách tạm ứng 70% bảng giá ngay sau khi đồng ý đặt mua/ký hợp đồng, thanh toán tiếp 20% sau khi chuyển hàng đến công trình, thanh toán 10% còn lại sau khi lắp đặt xong được Quý khách nghiệm thu.

Tin Nội Thất XuChin

Sản phẩm khuyến mãi tại XuChin

0382863063
Liên hệ