BÁO GIÁ SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT NỘI THẤT NĂM 2021

STTNội dung công việcĐơn vịĐơn giá (đồng)Ghi chú và kích thước tiêu chuẩn giường/tủ/bàn/khác 
IPhòng khách
1Tủ giầy, tủ rượu, tủ trang trí (Đã bao gồm bản lề giảm chấn, ray cánh lùa, bánh xe cánh lùa, tay nắm).m2– Kích thước tiêu chuẩn sâu ≤ 400, cao > 1000
– Trường hợp cánh, hồi trái phải làm pano thì đơn giá tủ cộng thêm 0,2 đơn giá tủ trên
1.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.4Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ laminate dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.5Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm + Cánh gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ laminate dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.800.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.6Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.7Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.800.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.8Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt Acrylic 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.9Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.10Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.800.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.11Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm5.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.12Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm4.000.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.13Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
2Kệ tivimd– Kích thước tiêu chuẩn dài > 1400, sâu ≤ 400, cao ≤ 500
– Trường hợp cánh, hồi trái phải làm pano thì đơn giá tủ cộng thêm 0,2 đơn giá tủ trên
2.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.4Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ laminate dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.5Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm + Cánh gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ laminate dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.6Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.7Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.8Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt Acrylic 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.9Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.10Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.11Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm4.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.12Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.900.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3Sofa gỗ bao gồm sofa văng/góc L, ghế đơn (đã bao gồm mút K40 dày 90mm bọc vải nỉ/giả da Hàn Quốc cho sofa văng/góc L, ghế đơn; đã bao gồm 02-03 gối tựa bông cao ≤ 500, dài ≤ 1000 bọc vải nỉ/giả da Hàn Quốc cho sofa văng/góc L)md– Kích thước tiêu chuẩn sofa văng/góc L sâu ≤ 800, cao ≤ 900 (bao gồm gối)
– Kích thước tiêu chuẩn ghế đơn sâu ≤ 800, cao ≤ 310
3.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm3.800.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm3.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm3.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm5.200.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.5Ngăn kéo cùng chất liệu gỗ với sofa (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái500.000
4Bàn sofa (chưa gồm mặt kính/đá marble cho bàn sofa)m2– Kích thước tiếu chuẩn của bàn rộng ≤ 1200, cao ≤ 400
4.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 34mm4.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
4.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 36mm4.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
4.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 34mm3.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
4.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 36mm6.400.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
4.5Ngăn kéo cùng chất liệu gỗ với bàn (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
5Giá sáchm2– Kích thước tiêu chuẩn sâu ≤ 250, cao > 1000
– Trường hợp cánh, hồi trái phải làm pano thì đơn giá tủ cộng thêm 0,2 đơn giá tủ trên
5.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm1.800.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
5.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm1.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
5.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm1.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
5.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt Acrylic 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
5.5Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
5.6Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm2.800.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6Vách trang trím2– Kích thước tiêu chuẩn rộng > 1200, cao > 1200 (pano kích thước 400×400/500×500/khác)/(nẹp song song bản rộng >50)/khác
– Trường hợp phải làm pano thì đơn giá tủ cộng thêm 0,2 đơn giá trên, nẹp song song cộng thêm 0,35 đơn giá trên
6.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm1.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm1.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 18mm1.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6.4Gỗ chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm2.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6.5Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 1 mặt Acrylic 17mm1.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6.6Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 1 mặt bệt 17mm1.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
6.7Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm1.600.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
IIPhòng ngủ
1Tủ quần áo (Đã bao gồm bản lề giảm chấn, ray cánh lùa, bánh xe cánh lùa, tay nắm).m2– Kích thước tiêu chuẩn sâu ≤ 600
– Trường hợp cánh, hồi trái phải làm pano thì đơn giá tủ cộng thêm 0,2 đơn giá tủ trên
1.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.4Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ laminate dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.5Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm + Cánh gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ laminate dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.800.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.6Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.900.000Bề mặt bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.7Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm2.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.8Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt Acrylic 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.9Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.10Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.700.000Bề mặt bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.11Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm4.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.12Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh khung hợp kim nhôm cabon dày 2mm, kính cường lực dày 5mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm6.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.13Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm4.100.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
1.14Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
2Giường (Không bao gồm ga, gối, đệm)m2– Kích thước cao đầu giường ≤ 1000 lọt đệm 1600x2000x350 hoặc 1800x2000x350 hoặc 2200x2000x350 hoặc kiểu giường sàn tùy chỉnh theo thực tế
– Trường hợp giường sàn thì phản cùng chất liệu màu sắc với gỗ làm giường và đơn giá giường cộng thêm 0,2 đơn giá giường trên (không sản xuất trong trường hợp sơn Acrylic, sơn Bệt)
– Trường hợp giường có phản làm cánh thì hậu của phần phản làm cánh là alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/mdf chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm; đã bao gồm bản lề giảm chấn, piston nâng thủy lực 120N, tay nắm âm
– Trường hợp đầu giường, cuối giường, thành giường làm pano thì đơn giá giường cộng thêm 0,2 đơn giá giường trên
2.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 34mm (riêng phản MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin màu trắng dày 17mm)2.400.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 36mm (riêng phản MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin màu trắng dày 17mm)2.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 34mm (riêng phản MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin màu trắng dày 17mm)2.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt Acrylic 34mm (riêng phản MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin màu trắng dày 17mm)3.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.5Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 34mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm (riêng phản MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin màu trắng dày 17mm)2.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.6Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 36mm (riêng phản MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin màu trắng dày 17mm)3.200.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.7Ngăn kéo cho giường cùng chất liệu gỗ với giường (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái500.000
3Bàn làm việc, bàn học, bàn trang điểm (đã bao gồm ngăn kéo cùng chất liệu gỗ với bàn và ray trượt 3 tầng)mdKích thước tiêu chuẩn dài ≥ 1200, rộng ≤ 600, cao ≤ 750
3.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm2.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.2Gỗ MFC chống ẩm An Cường phủ melamin dày 18mm2.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.3Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm2.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.4Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt Acrylic 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.5Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm3.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.6Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm3.900.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
IIIPhòng bếp
1Tủ bếp (Chưa bao gồm mặt đá, thiết bị bếp, phụ kiện bếp. Đã bao gồm bản lề giảm chấn, tay nắm).md– Tủ bếp trên: sâu ≤ 350; cao ≤ 800
– Tủ bếp dưới sâu ≤ 600; cao ≤ 850
– Trường hợp chiều cao tủ bếp trên cao >800 thì đơn giá tủ cộng thêm 0,00125x(h-800) x đơn giá tủ trên
– Trường hợp cánh, hồi trái phải làm pano thì đơn giá tủ cộng thêm 0,2 đơn giá tủ trên
1.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm4.800.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.400.000
Tủ bếp dưới2.400.000
1.2Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm4.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.000.000
Tủ bếp dưới2.000.000
1.3Thùng gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ laminate dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm5.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.800.000
Tủ bếp dưới2.700.000
1.4Thùng gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm7.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.500.000
Tủ bếp dưới3.800.000
1.5Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm5.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.700.000
Tủ bếp dưới2.600.000
1.6Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt Acrylic 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm5.800.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.000.000
Tủ bếp dưới2.800.000
1.7Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm6.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.300.000
Tủ bếp dưới3.200.000
1.8Thùng gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm9.000.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên4.400.000
Tủ bếp dưới4.600.000
1.9– Tủ dưới thùng gỗ nhựa Picomat dày 18mm màu trắng cơ bản + Cánh gỗ nhựa Picomat phủ laminate mặt lộ và màu trắng cơ bản mặt không lộ dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ laminate mặt lộ, mặt không lộ trắng cơ bản dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm
6.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tủ dưới chịu nước tuyệt đối, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.700.000
Tủ bếp dưới3.500.000
1.10– Tủ dưới thùng gỗ nhựa Picomat dày 18mm màu trắng cơ bản + Cánh gỗ nhựa Picomat phủ laminate mặt lộ và màu trắng cơ bản mặt không lộ dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ laminate dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm
5.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tủ dưới chịu nước tuyệt đối, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên2.100.000
Tủ bếp dưới3.400.000
1.11– Tủ dưới thùng gỗ nhựa Picomat dày 18mm màu trắng cơ bản + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm
7.600.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.500.000
Tủ bếp dưới4.100.000
1.12– Tủ dưới thùng gỗ nhựa Picomat dày 18mm màu trắng cơ bản + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm
7.300.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.200.000
Tủ bếp dưới4.100.000
1.13– Tủ dưới thùng gỗ nhựa Picomat dày 18mm màu trắng cơ bản + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm
– Tủ trên gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm
7.300.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên3.200.000
Tủ bếp dưới4.100.000
1.14Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm, hậu alu Alrado màu trắng sứ dày 3mm/MDF chống ẩm phủ melamin màu trắng dày 6mm8.300.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
Tủ bếp trên4.200.000
Tủ bếp dưới4.100.000
1.15Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
2Bàn đảo bếp (Chưa bao gồm mặt đá, thiết bị bếp, phụ kiện bếp. Đã bao gồm bản lề giảm chấn, tay nắm).md sâu ≤800; cao ≤ 850
2.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm3.500.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.2Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 17mm2.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.3Thùng gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ laminate dày 18mm4.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm8.100.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.5Thùng gỗ nhựa Picomat dày 18mm màu trắng cơ bản + Cánh gỗ nhựa Picomat phủ laminate mặt lộ và màu trắng cơ bản mặt không lộ dày 19mm4.900.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tủ dưới chịu nước tuyệt đối, tuổi thọ sản phẩm cao
2.6Thùng gỗ nhựa Picomat dày 18mm màu trắng cơ bản + Cánh gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường dày 19mm7.400.000Bề mặt cánh bóng đẹp, màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.7Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm4.300.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.8Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt Acrylic 17mm5.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.9Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm + Cánh gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 17mm5.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.10Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiên Óc chó, Lim, Teck dày 18mm6.600.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
2.11Ngăn kéo cho tủ cùng chất liệu gỗ với tủ (Đã bao gồm ray 3 tầng)cái300.000
3Bàn ănmdKích thước tiêu chuẩn dài ≥ 1200, rộng ≤ 800, cao ≤ 750
3.1Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ melamin dày 34mm3.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.2Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ melamin dày 34mm3.200.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.3Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ laminate dày 34mm4.100.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.4Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt Acrylic 34mm5.600.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.5Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 sơn 2 mặt bệt 34mm4.700.000Màu sắc phong phú, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao
3.6Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan theo tiêu chuẩn CARB P2 phủ veneer tự nhiênÓc chó, Lim, Teck dày 36mm6.100.000Bề mặt sơn PU, không cong vênh, mối mọt, tuổi thọ sản phẩm cao

 

Ghí chú:

– Xu Chin sử dụng công nghệ nesting trong sản xuất nội thất (đồng bộ từ khâu thiết kế, sản xuất và lắp đặt; dùng máy tính để điều khiển máy cnc nesting, máy dán cạnh tự động và máy khoan laser) cho độ nhanh, nét và chính xác cao;
– Xu Chin sử dụng liên kết cam của thương hiệu hafele và cariny là liên kết tốt trên thị trường hiện nay; Xu Chin sử dụng phụ kiện cơ bản hoàn toàn miễn phí của thương hiệu grob bao gồm bản lề giảm chấn bằng thép mạ nikel, ray trượt cửa lùa, bánh xe cánh lùa, suốt quần áo, ray bi 3 tầng không giảm chấn thép sơn tĩnh điện, tay nắm thường, piston mở lên/xuống, tay nâng compa, chân đế tủ bếp. Nếu Quý khách yêu cầu ngoài các phụ kiện cơ bản trên (phụ kiện cao cấp hơn: Bánh xe cửa gập, bánh xe của lùa giảm chấn, ray âm giảm chấn, tay nắm cao cấp, hệ thống thủy lực tay nâng cánh tủ, bản lề âm,…) hoặc thương hiệu khác thì sẽ thanh toán riêng.

Tin Nội Thất XuChin

Sản phẩm khuyến mãi tại XuChin

0382863063
Liên hệ